Tham Gia Tài Trợ Hội Thảo Hợp Tác Phát Triển Công Nghệ Thông Tin Việt Nam lần thứ XVI

04/08/2022

       VietPhatGroup Tham Gia Tài Trợ Hội Thảo Hợp Tác Phát Triển Công Nghệ Thông Tin Việt Nam lần thứ XVI

VietPhatGroup rất vinh dự được đồng hành tài trợ cùng với Ban Tổ Chức Sở Thông Tin Truyền Thông Đồng Nai tổ chức Ngày “ Hội Thảo Hợp Tác Phát Triển Công Nghệ Thông Tin Việt Nam lần thứ XVI, được diễn ra từ ngày 23 tháng 08 năm 2012 đến ngày 25 tháng 08 nam 2012, tại Đồng Nai.