SDConnect.vn (VietPhatGroup) tham dự Hội thảo chuyển đổi số trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4 lĩnh vực Công Thương tỉnh Đồng Tháp

17/11/2022

 Ngày 16/11/2022 SDConnect.vn(VietPhatGroup )tham dự Hội Thảo chuyển đổi số trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tỉnh Đồng Tháp .Đến tham dự có các lãnh đạo Sở Công Thương,sở thông tin và truyền thông,Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Tháp cùng với đó có sự tham gia Công ty TNHH OneBIM Việt Nam, Công ty TNHH Kỹ Thuật tự động An Dương.

Hội thảo đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ,Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Tháp giới thiệu khái quát về chuyển đổi số, định hướng chuyển đổi số quốc gia; phân tích các cơ hội, thách thức.Ngoài ra, hội thảo còn được nghe các diễn giả giới thiệu về các mô hình công nghệ và lợi ích từ chuyển đổi số hiện nay mang lại cho doanh nghiệp.

SDConnect.VN là nền tảng kết nối cung-cầu dành cho Doanh Nghiệp đầu tiên ở Việt Nam tập trung kết nối doanh nghiệp trong các Khu Công Nghiệp.

Tại Hội thảo do Sở Công Thương tổ chức, SDConnect.vn ( VietPhatGroup ) tự hào là đơn vị cùng Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp chia sẻ các giải pháp kết nối cung cầu Doanh Nghiệp,thúc đẩy doanh thu trực tuyến .

Chuyển đổi số là quá trình sử dụng dữ liệu và các công nghệ số để thay đổi phương thức phát triển, thay đổi tổng thể và toàn diện cách sống và cách làm việc của con người và tổ chức.Ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển sản xuất thông minh và thực hiện chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).

Hình ảnh tại Hội Thảo :