vietphatgroup lắp đặt camera quan sát bình dương

Việt Phát Tham Gia Chợ Công Nghệ – Thiết Bị và Thương Mại Vùng Đông Nam Bộ (Techmart Đồng Nai 2015)

Việt Phát Tham Gia Chợ Công Nghệ – Thiết Bị và Thương Mại Vùng Đông Nam Bộ (Techmart Đồng Nai 2015) Techmart Đồng Nai 2015 sẽ giới thiệu các CN&TB ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có các CN&TB phục vụ các nhu cầu đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ. Sự…